Ympäristö ja liikenne

Lapsillemme ja tuleville sukupolville tulee jättää elinkelpoinen maapallo. Ilmaston lämpenemisen torjuminen on yksi aikamme suurimpia haasteita. Tutkittua tietoa siitä, miten ekologisiin haasteisiin tulisi vastata, on jo olemassa. Tutkimustulokset kuitenkin edellyttävät, että muutos parempaan, kestävään tulevaisuuteen ei ole huomisen asia, vaan se on tehtävä nyt.

Suomessa – kuten maailmallakin – tämä tarkoittaa ekologisesti kestävää toimintaa yhtä lailla liikkumisen, talouden, tuottamisen, kuin kuluttamisenkin osalta. Ikuinen taloudellinen kasvu ja rajallinen maapallo olemassa olevine resursseineen on haastava yhtälö, jota ei toistaiseksi ole ratkaistu kestävällä tavalla.

Kertakäyttökulttuurin sijaan on panostettava raaka-aineiden uudelleenkäyttöön, aineettomiin palveluihin sekä esim. jakamis- ja kiertotalouteen. Markkinoiden osalta tähän muutokseen tarvitaan taloudellisia kannustimia ja velvoitteita sekä säädöksiä. Emme myöskään voi jatkaa elämistä velaksi tulevien sukupolvien kustannuksella.

Liikenneratkaisut ovat ympäristön kannalta keskeinen tekijä, mutta myös arkipäivän liikkumisen edellytys. Kaupunkirakenteeltaan maakunta on moninapainen. Se on työssäkäyntialueena laaja ja työmatkat ovat pitkiä. Uusimaa on myös Suomen talouden veturi ja PK-seutu kilpailee osaajista ja toiminnasta kansainvälisillä markkinoilla.

Maakunnan liikenneinfra on meillä kuitenkin selkeästi heikommalla tasolla kuin Euroopan verrokkikaupungeissa. Tämä näkyy negatiivisina seurauksina niin taloudellisen kehityksen, Uudenmaan toimivan kaupunkikehityksen kuin ympäristönkin osalta.

Joukkoliikennettä ja joukkojen liikennettä sekä liikenne-infraa on kehitettävä laajalla rintamalla nimenomaan täällä, missä ihmisiä on paljon. Tämä tarkoittaa yhtä lailla raide- ja kumipyöräliikennettä, eikä ole sidottu esim. autojen käyttövoimaan. Autojen käyttövoiman osalta tulee rakentaa realistisia ratkaisuja puhtaamman autoilun suuntaan.

Nostoja ja konkretiaa:

  1. Puhdas Itämeri: Siirrytään ravinteita kierrättävään maatalouteen ja hyödynnetään uutta teknologiaa ja tutkimustuloksia kaikilla aloilla (esim. kipsin käyttö maataloudessa ja jokisuiden puhdistustekniikat).
  2. Muovin ja energiankulutuksen vähentäminen on tuotava yritystasolle ja suuntaan on vaikutettava myös taloudellisella ohjauksella.
  3. Yhteiskunnan tehtävänä on myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Tämä velvoittaa luonnonvarojen kestävään käyttöön. Samoin esimerkiksi metsien ja soiden suojeluun (palauttaminen luonnontilaan).
  4. Rataverkon kehittäminen Uudellamaalla: Hanko-Hyvinkää -radan sähköistys, pääradan kapasiteetti, raideliikenne pääradalta itään (Porvoo) sekä ELSA-rata kokonaishankkeena rantaradan kanssa (koko läntiselle Uudellemaalle mahdollisuus eikä uhka: Turku-Helsinki pikajunan siirtyessä joskus tulevaisuudessa ELSA-raiteelle, tämä vapauttaa kapasiteettia rantaradalle, mahdollistaen esimerkiksi tiiviimmät vuorot ja pysäkit taajamajunille tai raidebusseille).
  5. Kumipyöräliikenteen sujuvoittaminen ja raskaan tavaraliikenteen ohjaaminen PK-seudun ulkopuolelle: mm. valtatie 25:n ja 51:n panostukset.
  6. Niin kauan kuin joukkoliikenne ei tarjoa Uudenmaan työssäkäyntialueella sujuvaa kulkemista, työmatkaliikennettä PK-seudulle ei tule hankaloittaa tietullein tai sisäänmenoväyliä kuristamalla.
  7. Uusien autojen osalta tulee suosia vähäpäästöisiä tai päästöttömiä ratkaisuja. Auton yksityisen omistamisen sijaan yhteisomistajuus tai yksityisleasing voivat tarjota keinoja kohti vähäpäästöisempää autoilua.
  8. Raidejokerin kaltaiset hitaat, mutkittelevat ja nykyaikaiseen kaupunkiliikenteeseen auttamatta toimimattomat hankkeet tulisi haudata tai muuttaa radikaalisti. Hintava hanke ei vastaa yhteiskunnan kehitystä: liikenteen pitää olla lähtökohtaisesti toimivaa ja nopeaa. Tämä tarkoittaisi vähintäänkin muutosta pysäkkien määrässä sekä toimivaa syöttöliikennettä jäljelle jääneille pysäkeille.
  9. Seuraavan hallituksen tulee löytää toimivia tukimuotoja ja kannusteita yhtiöille, jotka toimivat ilmastonmuutoksen torjunnan, kiertotalouden ja robotiikan parissa. Oman näkemykseni mukaan näiden teemojen etunenässä toimivat yhtiöt eivät voi olla menestymättä tulevaisuudessa. Käytännössä koko maailma odottaa näiltä ratkaisuja.