Ympäristö ja sen mahdollisuudet

Puhdas luonto on jo itsessään arvokasta, mutta jää usein talousajattelun jalkoihin. Ikuinen taloudellinen kasvu ja rajallinen maapallo on yhtälö, joka on hankala ratkaistavaksi. Viimeksi IPCC:n (hallitustenvälinen ilmastopaneeli) raportti patisti kuitenkin toimimaan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Kulutustottumuksemme ja suhteemme luontoon ovat keskeisiä tekijöitä, jos aiomme onnistua.

Selvää lienee, että jos kasvua haetaan, se ei voi jatkua perinteisen kulutusyhteiskunnan tavalla. Kasvun on syytä siirtyä nopeasti kiertotalouden ja sellaisten tuotteiden, palvelujen, prosessien ja teknologioiden pariin, jotka ehkäisevät ja vähentävät taloudellisen toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia. Suomen on syytä keskittyä näihin etunenässä.

Miksi Suomen pitäisi tehdä kalliita ratkaisuja, kun maamme vaikutus isossa kuvassa ei kuitenkaan ole merkittävä? Tämä kysymys kuitenkin rinnastuu ajatukseen, että olisi turhaa äyskäröidä uppoavassa veneessä pienellä äyskärillä, jos kaikki muutkaan eivät välttämättä äyskäröi.

Tosiasiassa Suomen toiminta ja kyky tuottaa uusia innovaatioita ja ratkaisuja eivät vaikuta vain meillä. Kehittämällä ja ottamalla käyttöön puhtaampia ratkaisuja Suomessa, vaikka hieman pakotettuina, meillä on mahdollisuus moninkertaistaa vaikutukset viemällä ratkaisumme maailmalle. Esimerkiksi Kiina ja Venäjä tarjoavat valtavia markkina-alueita Suomen clean-tech alalle.

Jo tänä päivänä koko maailma huutaa puhtaampien tuotteiden, prosessien ja teknologioiden perään. Kaikki muu kun tulee jatkossa äärettömän kalliiksi. Yritykset ympäri maailman ovat alkaneet huomioida tämän toiminnassaan yhä vahvemmin.

Suomen osaaminen ympäristöasioissa heijastuu vahvasti maassamme tehtäviin clean-tech innovaatioihin. Panostamalla puhtaampaan ja kestävämpään ympäristöön Suomen on samalla mahdollista hyötyä taloudellisesti; Clean-tech tuotteilla ja innovaatioilla on jo tätä nykyä satojen miljardien markkinat maailmalla.