Underskottet i finansieringen av utbildningen måste korrigeras!

Under den pågående regeringsperioden har man varit tvungen att skära ned nästan 900 miljoner euro från utbildningen. Beloppets negativa effekter har dock lindrats rejält med olika spetsprojekt, men i slutfasen torde det röra sig om en minskning på flera hundra miljoner.

På de olika utbildningsnivåerna har grundfinansieringen sakteligen sjunkit bl.a. på grund av indexfrysningar och andra kostnadsnedskärningar. I grundutbildningen har det lyckligtvis inte företagits några större nedskärningar. De största nedskärningarna har skett inom yrkesutbildningen, där närundervisningen redan ser ut att vara i kris. Också finansieringen av universitet och forsking har minskat under en längre tid.

Undervisnings- och kulturministeriet har trots minskande resurser gjort goda reformer, men när flera spetsprojekt avslutas kommer ministeriets finansirering åter att sjunka med 160 miljoner euro från föregående år.

 Det som är bekymmersamt är att de nedskäningar som gjorts under en längre period inom universiteten och forskningen börjar synas bl.a. som försämringar i undervisningen och grundforskningen. Utan en stark grundforskning kan man inte realisera innovationer och spetsprojekt.   Om vi vill kommersiallisera våra ideér i tid, bör det finnas kapital för att agera snabbt. Vi kan inte vänta på publiseringen av resultaten från de andra ländernas grundforsking och sedan därefter börja tillämpa dessa. Det försämrar vår internationella konkurensställning.

Inom utbildning, fostran och forskning finns ett finansieringsundrskott på över hundratals miljoner. Det är skäl att ställa frågan, skall vi stoppa denhär minskningen av utbildningens finansiering eller skall vi tillåta att utbildningen får förfalla ytterligare?

Om vi vill skapa åt Finland och finländarna en bra och framgångsrik framtid, måste detta finansieringsunderskott kompenseras med det snaraste. Förändringen sker inte över en natt. Modiga beslut krävs, med vilka man tryggar en tillräcklig finansiering och framgång för Finland framtiden.

Endast med en tillräcklig hög kvalitet på forstran, utbildning och forskning kan vi behärska de utmaningar som utslagning, inlärnig, klimatförändring eller förändringar i arbetslivet medför samt trygga välfärdssamhället också i framtiden.