Miljön och dess möjligheter

Ren natur är redan i sig själv värdefull, men hamnar ofta i fötterna på ekonomitänkandet . Den eviga ekonomiska tillväxten och det begränsade jordklotet är en ekvations som är svår att lösa. IPCC (FN’s klimatpanel) kräver dock i sin senaste rapport att klimatförändringen måste stoppas. Våra konsumtionsvanor och vårt förhållande till naturen är centrala faktorer ifall vi skall lyckas.

Det är klart, att när vi söker tillväxt kan vi inte bygga vidare på det traditionella konsumtionssamhället. Det är skäl att flytta tillväxten snabbt till den cirkulära ekonomin samt till sådana tjänster, produkter och teknologier som hindrar och begränsar de negativa effekterna av den ekonomisla verksamheten. Finland bör i första hand koncentrera sig på detta.

Varför måste Finland då göra dyra beslut, då vårt lands påverkningsmöjligheter globalt sett trots allt inte är betydande? Frågan kan emellertid jämföras med tanken att det är onödigt att ösa en sjunkande båt med ett litet öskar om ingen annan nödvändigtvis gör det.

Självfallet så har Finlands arbete och förmåga att producera nya innovationer och lösningar inte bara betydelse för oss. Genom att utveckla och ta i bruk renare metoder i Finland, fastän med lätt tvång, så har vi möjlighet att mångfalldiga deras betydelse genom export ut i världen. T.ex. Kina och Ryssland erbjuder enorma marknadsområden för den finska clean-tech industrin.

Redan idag ropar världen efter renare produkter, processer och teknologi. Detta eftersom allting i framtiden kommer att bli oändligt dyrare. Företag runt om i världen har alltmer börjat beakta detta i sin verksamhet.

Finlands kunnande i miljöfrågor reflekteras starkt av de clean-tech innovationer som görs i vårt land. Genom att satsa på en renare och bestånde miljö har Finland också möjlighet att vinna ekonomiska framgångar. Clean-tech produkter och innovationer representerar redan en maknad som omfattar  hundratals miljarder ute i världen.