Framtiden finns i utbildningen

Den finska utbildningen har lyft vårt land till ett av världens lyckligaste, jämlikaste och rikaste länder. De globala problemen från miljöförändringen till befolkningsökningen och det ökade energibehovet som hotar människosläktet skapar dock osäkerhet och otrygghet. Kreativa lösningar till en bättre framtid står att finna inom utbildning, fostran och forskning.

Under åren 2006 – 2015 fördubblades antalet elever med svaga kunskaper i matematik och läsning. Orsakerna är överstora grupper, problem med arbetsron, för litet tid till individuell handledning, brist på skräddarsytt stöd, minskningen av antalet smågrupper o.s.v. Allt har sin grund i den finansiella satsningen. Utan insatser kan man knappast vänta sig några förbättringar. Branschens yrkeskår d.v.s. lärarna borde garanteras tillfälle att utföra sitt arbete ordentligt.

Sysselsättningsgraden för personer i arbetsför ålder med enbart grundskoleutbildning är blott 43%. För de som har högre högskoleexamen är den 86%. Utbildning är den bästa garantin mot arbetslöshet och isolering. Det kan inte förnekas att utbildningen är till nytta för både för individen och samhället. Finlands framgångshistoria fortsätter bara om vi satsar tillräckligt på forskning, utbildning och innovation. Detta kräver pengar, men betalar sig själv mångdubbelt tillbaka.

Följande regering bör lyfta uppfostran, utbildning och forskning till sina spetsprojekt. Det krävs en realistisk plan för att förbättra finansieringen så att den skapar möjligtheter till  ett långsiktigt utvecklingsarbete från grundutbildning till forskning. Vårt skolsystems styrka har alltid varit kompetenta lärare och deras möjlighet att göra sitt arbete  ordentligt samt ett bra högskoleväsende och forskning. Deras resurser måste säkras även i framtiden.