Stödförening och kontakt

Du är varmt välkommen med i Miikkas valkampanj! Kom med och skapa framtidens Finland!

En lyckad och framgångsrik valkampanj förutsätter arbete tillsammans och människor som stöder gemensamma mål. Om Du ville delta, tag modigt kontakt med stödföreningens kontaktpersoner (nedan)! Om du hellre stöder Miikkas kampanj ekonomiskt, är också det bra. Kampanjens synlighet förutsätter också finansiering.

Stödföreningen, vars kontaktuppgifter finns nedan,  sköter också om kampanjfinansieringen. Även ett litet bidrag är värdefullt och leder alltid ett steg framåt mot de gemensamma målen. Över 1500 euros bidrag omfattas av anmälningsplikt.

Vi tackar på förhand alla, som på ertt eller annat sätt stöder Miikkas kampanj.

Kontakt:
Pro Miikka Soivio rf
Hannu Rantala 040 768 4121, hannu.rantala@outlook.com
Harri Burtsov 050 599 6517, harriburtsov@hotmail.com

Du når mig bäst via e-post eller via some. Det går bra även att ringa efter arbetsiden men inte allt för sen.
Miikka Soivio
posti@miikkasoivio.fi
040-5758494Kontouppgifter:
PRO MIIKKA SOIVIO RY
FI10 5549 6620 0987 92
OKOYFIHH