Om mej

Miikka Soivio

Familjefar, lärare, stads- och landsskapsfullmäktigeledamot

Jag föddes år 1970 i Jyväskylä (Vaajakoski). Vi flyttade emellertid ganska snart till Nyland och jag gick i skola i Hyvinge, från första klass till gymnasiets sista. Under gymnasietiden vistades jag i Atlanta i USA som utbyteselev och utexaminerades på slutet av 80-talet från skolan med slutvitsordet laudatur. Jag spelade fotboll och arbetade under de sista gymnasieåren 20h/vecka under kvällar och veckoslut på konsert- och kulturcentrumet Hyvinkäänsali.

Efter värnplikten började jag tillsammans med min blivande hustru studera vid Universitetet i Uleåborg. Där fick jag också mitt första ”förtroendeuppdrag” då jag utsågs till representant för studenterna i arbetsgruppen ”Opetuksen Kehitystyö” (Undervisningens utvecklingsarbete). Mitt liv kunde också ha slutat i Uleåborg då en berusad bilförare körde igenom vårt hyreshus och över mig, men jag klarade mig som ett under (med relativt små skador).

I Uleåborg var mitt huvudämne engelsk filologi, men jag flyttade senare till Helsingfors Univeritet för att studera filosofi. Jag blev färdig från Helsingfors Universitet med vitsordet Examina i mitt huvudämne. Senare studerade jag också i pedagogik för ämneslärare i Helsingfors. Under universitetstiden studerade jag ett år i Nantes i Frankrike.

Som lärare började jag  i Hyvinge i slutet på senaste årtusende i lågstadiet i Puolimatka-skolan. Senare fortsatte jag som ämneslärare vid högstadiet i Meilahden ylä-aste i Helsingfors och de senaste 15 åren har jag undervisat i Harjun Koulu i Lojo i  engelska, filosofi, livsåskådning och franska.

Vi flyttade med vår växande familj till Raseborg (dåförtiden Pojo) år 2001. Innan dess hade jag bott i Nyland i Hyvinge, Vanda och Helsingfors. I detta nu hör till familjen tre duktiga ungdomar (två 16- och 17-åriga döttrar och en 19-årig son) och en ypperlig tålmodig hustru, som arbetar som barnneurolog och som står ut med mitt rännande. Samt också vår samojedhund, Taiga. Med alla våra barn har jag haft gemensam tid som  hemma-pappa, som längst under ett helt år.

Vid sidan av mitt yrke har jag också verkat bland ungdomar som tränare inom juniorfotbollen i Karis. Efter att jag ställde upp som kandidat i kommunalvalet och blev invald i stadsfullmäktige 2013 har tiden tyvärr inte räckt till för allt. Jag idkar fortsättningsvis trots allt segling på sommaren och snowboard på vintern. Dessutom rastar familjen snöboll, Taiga, mig hela året runt.

Jag kom på riktigt med i politiken först år 2013, fastän jag förvisso redan tidigare hade varit med och påverkar i lokala frågor. Förutom stadsfullmäktige så är jag ordförande för Samlingspartiet i Raseborg samt har även verkat i Samlingspartiet partifullmäktige och partistyrelse, varit ordförande för Samlingspartiet i Nyland och för närvarande fortsättningsvis i landsskapsfullmäktige. Jag verkar också aktivt i Samlingspartiets nätverk för Bildning och Miljö.

Det har varit fint att observera, att man genom att samarbeta och delta i nätverk verkligen kan påverka. Skötselna av gemensamma frågor är ett långsiktigt arbete och allt sker inte alltid genast. Men trots allt leder förtrogenhet med frågorna och fortsatt samarbete i allmänhet till att motiverade argument uppnås  som för ärendena vidare. Detta är jag redo att verka för i riksdagen, om väljarna så önskar.

Förtroendeuppdrag:

 • Stadsfullmäktig i Raseborg 2013–
 • Suppleant i stadsstyrelsen i Raseborg 2015–
 • Medlem i bildningsnämnden i Raseborg 2013–2017
 • Medlem i stadsutvecklingssektionen 2017–
 • Ordförande för Samlingspartiet i Raseborg 2014–
 • Ordförande för Samlingpartiets fullmäktigegrupp i Raseborg 2015–
 • Ekonom för Samlingspartiet i Nyland 2015–2016
 • Ordförande för Samlingspartiet i Nyland 2016–2017
 • Medlem i Samlingspartiets partifullmäktige 2014–2016
 • Medlem i Samlingspartiets partistyrelse 2016–2017
 • Landsskapsfullmäktig i Nyland 2017–