Koulutuksen rahoitusvajeen paikkaus on nyt tarpeen!

Kuluvalla hallituskaudella koulutuksen rahoituksesta on jouduttu leikkaamaan lähes 900 milj. euroa. Tätä summaa on tosin lievennetty reilusti erilaisilla kärkihankkeilla, mutta lopputulema saattaa kuitenkin olla satoja miljoonia pakkasella.

Eri koulutusasteilla on perusrahoitus hiljalleen laskenut johtuen mm. indeksijäädytyksistä ja muista kustannusleikkureista. Itse perusopetukseen ei ole onneksi tehty suoria leikkauksia. Suurimmat yksittäiset leikkaukset ovat kohdentuneet ammatilliseen koulutukseen, jossa lähiopetus tuntuu olevan jo kriisissä. Myös yliopistojen ja tutkimuksen rahoitus ovat laskeneet jo pidempään.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt kutistuvin resurssein hyviäkin uudistuksia, mutta monen kärkihankkeen päättyessä OKM:n rahoitus laskee jälleen 160 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Huolestuttavaa on, että yliopistoihin ja tutkimukseen jo pidemmällä aikavälillä tehdyt leikkaukset näkyvät mm. opetuksen ja perustutkimuksen heikkenemisenä. Ilman vahvaa perustutkimusta ei jatkossa voida toteuttaa innovaatioita ja kärkihankkeita. Jos haluamme kaupallistaa ideoitamme ajoissa, on nopealle toiminnalle oltava riittävät varat. Emme voi odottaa muiden maiden perustutkimusten tulosten julkaisua ja vasta sitten lähteä soveltamaan niitä. Se heikentää kansainvälistä kilpailuasemaamme.    

Koulutuksessa, kasvatuksessa ja tutkimuksessa on yli satojen miljoonien rahoitusvaje. On syytä kysyä, pysäytetäänkö tämä koulutuksen rahoituksen väheneminen, vai annetaanko koulutuksen yhä rapistua?

Jos haluamme rakentaa Suomelle ja suomalaisille hyvää ja menestyksellistä tulevaisuutta, tämä rahoitusvaje on paikattava pikimmiten. Muutos ei tapahdu yhdessä yössä. Se vaatii rohkeita päätöksiä, joilla turvataan riittävä rahoitus ja Suomen tulevaisuuden menestys.

Vain riittävän laadukkaalla kasvatuksella, koulutuksella ja tutkimuksella voimme ratkaista syrjäytymisen, oppimisen, ilmastonmuutoksen tai työelämän muutosten aiheuttamia haasteita sekä turvata hyvinvointivaltion jatkossakin.